Posted on

Bajkštrajk

Bajkštrajk!

Epidemija koronavirusa je jasno pokazala, da vrednost ne izhaja iz genialnosti kapitalističnega razreda, ampak iz dela rok in glav zaposlenih v zdravstvu, industriji, trgovini, komunali in drugod. Ker oblast kljub temu pomaga kapitalu, za delavski razred pa ohranja le drobtinice, pozivamo na na protivladni kolesarski shod. V SZD se ga udeležujemo pod geslom #bajkštrajk, naše zahteve so: 100% povišica, socialna zaščita za vse ogrožene, demokracijo v podjetja in demokracijo v državo.

Epidemija koronavirusa je jasno pokazala, da blaginja ne izhaja iz posameznikov z “nosom za poslovne priložnosti,” “podjetniško žilico” ali drugimi vrstami genialnosti, ki si jih pripisuje kapitalistični razred. Za svoje preživetje se družba zanaša na običajne delavce v zdravstvu, industriji, trgovini, komunali in druge, ki na delo odhajajo epidemiji navkljub.

Vzlic njihovi nepogrešljivosti delovni pogoji delavskega razreda ostajajo slabi in plače nizke. Najkrajšo so potegnili delavci v storitvah, brezposelni, prekarni delavci, študentje in honorarci, saj še v najboljših časih živijo iz rok v usta. V krizi so ostali brez vsega, na cedilu jih je pustila tudi država. 

Jemljejo vsem, dajejo bogatim

Država se je odzvala z izrabo epidemije za množičen prenos bogastva od delavskega razreda h kapitalističnemu. Za pomoč “ljudem in gospodarstvu” je pripravila 6 milijard evrov težak sveženj, namenjenim pretežno reševanju lastnikov podjetij. Za pripoznanje ali reševanje stiske delavstva ostajajo le drobtinice:

  • pomoč kapitalu je praktično brezpogojna in na voljo za ves čas epidemije,
  • solidarnostni dodatki za prebivalstvo so enkratni in prenizki, če sploh so,
  • delavce v javnem sektorju se izigrava za obljubljene dodatke,
  • v zasebnem sektorju obveznih resnih dodatkov ne bo.

Kapitalisti bodo tako koristili neomejen tok javnega denarja, a kljub temu odpuščali, ohranjali nizke plače in samovoljno razpolagali z dobički. Isti kapitalistični razred je še nekaj mesecev nazaj rušil dvig minimalne plače s krikom, naj se država v gospodarstvo ne vmešava. Da o kršitvah in izigravanju pomoči – kot je koriščenje pomoči za čakanje na delo, ki ga menedžment spreminja v delo od doma – niti ne začenjamo.

Za pomoč se je država tudi zadolžila. Račun za vseh 6 milijard bo seveda poravnala delavska večina v državi z rezi v javno porabo in padcem splošne blaginje – kot se je zgodilo že v zadnji krizi pri reševanju bančne luknje in varčevalnimi ukrepi.

Vzemimo bogatim, dajmo vsem!

V SZD Sila se zato priključujemo kolesarskemu protestu pod geslom #bajkštrajk s štirimi temeljnimi zahtevami.

  • Dvig plač za vse delavce

Pošteno plačilo: 100 % dodatek k osnovni plači za vse, ki so v tveganih razmerah prisiljeni vztrajati na delovnem mestu.

  • Socialna zaščita za vse ogrožene

Pravična skupnost: solidarnostna pomoč, ki bo delavce študente, brezposelne, prejemnike socialne pomoči, honorarne delavce, revne upokojence in druge z nizkimi ali brez dohodkov dvignila preko praga revščine.

  • Demokracijo v podjetja

Delavsko upravljanje: zadružno lastništvo in delavske svete v podjetja, ki bodo prejela državno pomoč.

  • Demokracijo v državo

Odloča naj ljudstvo: odstop vlade in takojšnje volitve.