Posted on

Delavci nismo smeti

Delavci nismo smeti

Komunalni delavci v Marjetici Koper so izborili zasluženo pošteno plačilo za opravljeno delo! Napoved stavke je vodstvo prisilila v iskanje rezerv v negospodarnem poslovanju podjetja. Sindikalno povezovanje in organiziranje se vnovič izkazuje kot edini način boja zoper izkoriščanje podplačanega dela!

Delavci koprskega komunalnega podjetja Marjetica so za 25. februar napovedali stavko. Od vodstva podjetja so zahtevali dvig osnovnih plač, sklenitev kolektivnega nezgodnega zavarovanja in plačilo nadomestila plače za čas stavke. Direktor Marjetice Alfred Draščič, ki ga je pred nekaj dnevi začasno zamenjal prvi nadzornik Davor Briševa, je prepričan, da bi dvig plač družbo pahnil v izgubo. A podrobnejši pregled odstavljenega direktorja postavlja na laž. Poslovodstvo lahko manjkajoča sredstva že od samega začetka brez večjih problemov najde v smotrnejši porabi obstoječih virov.

Podjetje Marjetica Koper ima pestro zgodovino sumljivega poslovanja. Računsko sodišče je v reviziji ugotovilo, da vodstvo npr. sponzorstev in davčno nepriznanih stroškov ni posebej opredelilo tako, da bi jasno in pregledno razkrilo in utemeljilo načrtovano porabo sredstev. Rezultat? Revizorji navajajo, da so v dveh letih v Marjetici za davčno nepriznane stroške namenili kar 226.883 evrov. Mimogrede, s tem zneskom bi lahko podjetje v celoti pokrilo zahtevan dvig plač. V Marjetici so s tem denarjem raje kupili 38,6 ton sadja in 2075 kilogramov pršuta za piknike in pogostitve ter zaposlenim plačevali stroške reprezentance. Zanimivi so tudi drugi vidiki poslovanja. Marjetica Koper je v letih 2015 in 2016 z izvajanjem “nepridobitnih” javnih gospodarskih služb ustvarila dobiček, z izvajanjem tržnih dejavnosti pa izgubo.

V SZD Sila zato čestitamo Sindikatu Marjetica za uspešno izvedeno sindikalno organiziranje najbolj mizerno plačanih zaposlenih. Opomniti želimo, da sta kolektivno organiziranje in stavka najpomembnejši instrument delavskega boja. Uspešnost kolektivnega organiziranja Sindikata Marjetica bo pripomogla k nadaljnjemu sindikalnemu povezovanju nedvomno spodbudila tudi delavce v komunalnih in ostalih panogah.