Posted on

Inšpektorji poostreno nad kršitve minimalne plače!

Inšpektorji poostreno nad kršitve minimalne plače!

Inšpektorat za delo začenja s preverjanjem pravilnosti izplačil nove, višje minimalne plače in pregonom delodajalcev, ki se zakonske povišice ne držijo.  

Inšpektorat za delo in ministrica Ksenija Klampfer sta napovedala poostren nadzor nad delodajalci, ki ne bodo ustrezno obračunavali pravkar povišane minimalne plače. Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) je namreč konec lanskega leta orkestrirala sistematičen udar na pravice najslabše plačanih delavcev. Pripravili so celo navodila, kako zaposlene kar najbolj izigrati z manipulacijo dodatkov k plači. Situacija je posebej zaskrbljujoča v panogah, kjer delavcev ne varuje kolektivna pogodba, oziroma v podjetjih brez aktivnega sindikalnega organiziranja. A pristojni so se naposled vendarle odzvali na sporne prakse kapitala. 

Inšpektorji za delo bodo pri poostrenem nadzoru še posebej pozorni na elemente minimalne plače oziroma na to, ali so dodatki dejansko izvzeti iz minimalne plače. Preverjali bodo tudi določbe, ki vplivajo na pravilnost določanja in izplačila minimalne plače. Preglede bodo opravili tako pri naključno izbranih večjih in manjših delodajalcih kot v okviru obravnave obstoječih prijav. Podlaga za usmerjanje nadzora naj bi bili tudi podatki finančne uprave o delodajalcih, ki niso izplačali regresa.

Delavci in delavke so žal mnogokrat stisnjeni v kot, zato pozdravljamo pritisk uradnih institucij na kapital. Nadzori so odrejeni ciljno, zato inšpektorjem pomaga vsak namig ali prijava nepravilnosti. Vse poskuse pritiskov in goljufanja delodajalcev, ki poskušajo zaposlene na minimalni plači opehariti za povišico, nam sporočite na info@szd-sila.org. Poskrbeli bomo, da bo sporočilo nemudoma doseglo Inšpektorat za delo.

Vendar se ne smemo slepiti. Mnogi delodajalci bodo nadzoru ušli. Bolj premeteni so svoje plačilne liste večinoma že prilagodili tako, da so zaposlenim znižali dodatke, a obenem sledili črki zakona, zato nadzor pri njih ne bo razkril nepravilnosti. Edini ukrep zoper pravne škrbine je sindikaliziran kolektiv, ki v praksi varuje pravico do poštenega plačila tudi tam, kjer je zakon ne.