Posted on

Kaj delavcem in delavkam prinaša nova vlada?

Kaj delavcem in delavkam prinaša nova vlada?

Portal Planet SIOL je objavil novo koalicijsko pogodbo. Stranke SDS, SMC, DeSUS in NSi so dorekle programske prioritete za naslednji dve leti. Kaj nova skrajno desna koalicija pomeni za delavce in delavke?

V javnost je prejšnji teden pricurljal osnutek nove koalicijske pogodbe. Pregledali smo, kaj nova politična oblast pomeni za delavsko organiziranje in sindikalni boj.

Nova vlada bo zagotovo varčevala pri socialnih transferjih. Ministrstvo za delo prevzema Nova Slovenija, ki je že večkrat agresivno napadala dosežke socialne države in že napoveduje strožje pogoje za pridobitev socialne pomoči. Nova vlada želi predvsem zaostriti pogoje za dodelitev socialne pomoči. Njeni prejemniki bodo najverjetneje morali obvezno opravljati javna dela. Človek, ki ne bo zmožen za delo, bo tako avtomatično izločen iz osnovnega sistema socialne varnosti. Z drugimi besedami: prepuščen bo samemu sebi. Pozabljamo, da socialno pomoč prejemajo tudi nekateri zaposleni. Zakaj so njihove plače prenizke za preživetje, je vsekakor pomembno vprašanje. Vsekakor pa ljudi, ki že opravljajo službo, država ne sme siliti v opravljanje dodatnega prisilnega dela. Prisilno delo v zameno za socialno pomoč je izredno nepravičen in antisocialen ukrep, ki onemogoča svobodno izbiro dela. Sindikati mu moramo odločno nasprotovati!

Prazne obljube

Vlada obljublja širitev nekaterih pravic delavcev. Vsak zaposleni naj bi bil po novem upravičen do devetih dni bolniške odsotnosti brez obiska zdravnika. Ukrep bi razbremenil zdravnike in zmanjšal birokratske postopke. Izkušnje iz tujine tudi kažejo, da se število bolniških odsotnosti ni povečalo.  A glede na odločno nasprotovanje interesnih organizacij kapitala ukrepanja v tej smeri najverjetneje ne gre pričakovati.

sejavlade-nt2__FitWzk4MCw5ODAsIjJlZjcyM2FlZDQiXQ
FOTO: GOV.si

Novi oblastniki napovedujejo davčno razbremenitev nagrad, ki jih prejemajo “bolj uspešni” delavci. Ukrep kapitaliste spodbuja k izplačevanju (pre)nizkih plač, ki jih nato kompenzirajo z “nagradami”. Ker se nagrade ne štejejo v plačno osnovo, delavce z nizko osnovno plačo in visokimi nagradami za delovno uspešnost čakajo relativno nizke pokojnine … Prelivanje plač v nagrade na dolgi rok predstavlja veliko socialno grožnjo, kratkoročno pa delavce ščuva drugega proti drugemu v pehanju za doseganjem vedno višjih normativov. Sindikati bi morali zato nasprotovati takšnim davčnim razbremenitvam.

Med zanimivejšimi ukrepi v koalicijskem sporazumu je “spodbujanje nagrajevanja zaposlenih z delniškimi opcijami s pravico do kasnejšega odkupa po vnaprej določeni ceni”. Gre za nekakšen model delavskega delničarstva, a žal skopi zapis ne razkriva pomembnih podrobnosti predloga. Vse kaže, da namesto na uvajanje naprednih zadružnih modelov, delavskega (so)upravljanja ali drugih oblik demokracije na delovnem mestu nova koalicija cilja na kapitalistične modele lastniške soudeležbe v podjetijih. Ti dela ne osvobajajo, ampak ga še bolj podrejajo trgu, hkrati pa zaposlene izpostavljajo dodatnim tveganjem v primeru propada podjetja. Predlagani ukrep torej ne vodi v nadzor delavcev in delavk nad deloviščem, ampak pomeni še dodatno podreditev kapitalu.

Nova vlada obljublja tudi “poenostavitev birokratskih postopkov za zaposlovanje iz tujine”. Kako bi v praksi delovala nadaljnja deregulacija na tem področju, opozarja Delavska svetovalnica, ki govori o razmahu t.i. piramidnih poslovnih sistemov in brutalnega izžemanja delavcev migrantov. Podjetniki z veriženjem podjetij zelo enostavno izigrajo državne inšpekcije in svoje zaposlene. Poslovni goljufi si lahko obetajo boljše čase tudi na podlagi “racionalizacije poročanja gospodarskih subjektov”, kar pravzaprav pomeni lažje prikrivanje sumljivih poslov, neplačanih prispevkov in drugih strategij izigravanja poštenega plačila in pravične družbe. Ob vsem navedenem ne smemo pozabiti, da koalicijo trenutno vodi stranka, ki je znana po spornih varčevalnih ukrepih in podlem izigravanju sindikalnega organiziranja. Sindikati zato ne smemo počivati, ampak moramo nadaljevati s terenskimi aktivnostmi ter v svoje vrste v prihodnjih letih privabiti čim več novih članov in somišljenikov.