Posted on

Obranimo dvig minimalne plače!

Obranimo dvig minimalne plače!

Predstavniki kapitala so sprožili organizirano izigravanje zaposlenih na minimalni plači. Kako? Da bi dvig obšli ali vsaj delno znižali – ter tako zaposlene prikrajšali za povišico -, sistematično znižujejo dodatke ali jih vključujejo v plačo. Sporočite nam vsak primer tovrstnega obhajanja poštenega plačila, na katerega ste naleteli, in poskrbeli bomo za podporo zaposlenim: info@szd-sila.org.

Dirigent udara na pravice najslabše plačanih delavcev je GZS, ki je pripravil tudi navodila, kako zaposlene izigrati. Situacija je posebej zaskrbljujoča v panogah, ki jih ne varuje kolektivna pogodba, oziroma v podjetjih brez aktivnega sindikalnega organiziranja. 

Dvig minimalne plače na 700 evrov neto in izločitev še preostalih dodatkov iz njene definicije – za delovno dobo, delovno in poslovno uspešnost ter težje pogoje dela – se uvajata postopoma. Spremembe bodo v polnosti stopile v veljavo s 1. 1. 2020. Izborjene so bile po petih letih neumornega pritiska in preživele vse napade kapitalističnih lobistov v parlamentu. Sedaj jih moramo obraniti še na terenu.

Ker so zaposleni prestrašeni in stisnjeni v kot, jim moramo kot pravična skupnost priskočiti na pomoč. Vse poskuse pritiskov in goljufanja delodajalcev, ki poskušajo zaposlene na minimalni plači opehariti za povišico, nam sporočite na info@szd-sila.org. Pomagali bomo s pravno akcijo in drugimi pritiski na delodajalca, in sicer z roko v roki s sindikatom, ki je vreden svojega imena in lokaciji primera najbližji.