Posted on

Pošta: dvig plač je “nerealen”. A številke pravijo drugače.

Pošta: dvig plač je "nerealen". A številke pravijo drugače.

Stavka poštnih delavcev se nadaljuje v drugi dan, danes se začenjajo tudi pogajanja. Ker menedžment Pošte vztraja, da je 10 odstotni dvig plač običajnih zaposlenih v skupni masi 12 milijonov  “nerealen”, smo pripravili nekaj številk, ki jih postavljajo na laž. Tako, kot pravična skupnost potrebuje kakovostno Pošto, si poštni delavci zaslužijo pošteno plačilo!

Delavske plače stopicajo na mestu, menedžerske v nebo

Prejemki menedžmenta v zadnjih letih strmo naraščajo, z 250.000 evrov so se povzpeli preko astronomskih tričetrt milijona. Da, zgolj 14 zaposlenih v poslovodstvu letno prejema kar 854.699 evrov. Za primerjavo: povprečna bruto plača na Pošti Slovenije je v letu 2018 nanesla 1.586,90 evrov mesečno, kar pomeni, da je menedžment zase porabil okoli 538 povprečnih izplačil oziroma enako kot 45 zaposlenih s povprečno plačo Pošte.

Plače menedžmenta gredo v nebo: zrasle za 340 odstotkov

Pošta poslovodstvo 2
Vir: Letna poročila Pošte Slovenije

Stroški dela v Pošti Slovenije že več let praktično stagnirajo. Pošta je leta 2015 izplačala podobno maso plač (102.520.162 evra) kot leta 2018, ko je ta znašala 102.582.603 evra.  Po podatkih SURS je v tem obdobju povprečna plača zrasla za 12,34 odstotne točke, medtem ko so plače v poštni panoge zrasle za zgolj 4,1 odstotne točke. Delavci Pošte torej celo iz gole računovodske logike upravičeno zahtevajo povišico!

Delavske plače stopicajo na mestu: rast povprečne plače jih je prehitela za 8 odstotkov

Stroški plač
Vir: GVIN

Navkljub zagotovilom menedžmenta v več različnih informativnih oddajah, število zaposlenih na Pošti Slovenije upada. Leta 2015 je bilo zaposlenih 5.613 delavcev, leta 2018 pa samo še 5.371 oziroma 10 odstotkov manj. Enak ali večji obseg dela torej opravlja manjše število ljudi, ki so zato zgarani do skrajnosti.

Vedno več dela za vedno manj ljudi: 300 manj zaposlenih

Število zaposlencev
Vir: GVIN

Pošta se kopa v denarju, zaposleni v neplačanih položnicah in potu

Prihodki Pošte Slovenije se že več let zapored povečujejo. Leta 2015 je beležila 212.862.936 evrov prihodkov od prodaje, komaj štiri leta kasneje pa že 230.154.412 evrov oziroma 8 odstotkov več.

Prihodki: porasli za dobrih 17 milijonov

Prihodki od prodaje
Vir: AJPES

Čisti letni dobiček Pošte Slovenije je v samo štirih letih porasel za 3 milijone. Leta 2014 je znašal dobrih 7 milijonov evrov, leta 2018 pa že skoraj 10 milijonov evrov.

Čisti letni dobiček: 10 milijonov in raste

Čisti dobiček
Vir: AJPES

Enostavni denarni tok pokaže višino sredstev, ki jih je podjetje akumuliralo v poslovnem letu in jih lahko prosto usmeri. Namesto da bi menedžment Pošte Slovenije zaposlenim omogočil pošteno plačilo v skupni letni masi vsaj 12 milijonov, na račun podplačanega dela poštarskih delavcev kupuje Intereuropo za 28 milijonov.

Prosta sredstva: vsako leto preko 20 milijonov

Likvidnost
Vir: GVIN