Posted on

Podpiramo stavko poštarjev!

Podpiramo stavko poštarjev!

Danes zaposleni na Pošti Slovenije končno začenjajo s stavko zaradi slabih pogojev dela in prenizkega plačila. Sindikat združenega dela SILA Podpiramo stavkajoče in pozivamo k udeležbi pri bojkotu delovnih procesov tudi tiste poštne delavce, ki nemara še omahujejo! Pošta Slovenije ma namreč več kot dovolj sredstev za izpolnitev vseh stavkovnih zahtev.

V soboto, 9. novembra, so propadla pogajanja med Sindikatom poštnih delavcev (SPD) in vodstvom Pošte Slovenije. Pred časom je bil sicer sklenjen načelni dogovor, s katerim so prekinili tedaj napovedane stavkovne aktivnosti. Vendar je poglavitna zahteva sindikata po 10-odstotnem dvigu vseh plač ostala neuslišana. Vodstvo trdi, da bi bil takšen dvig preveliko finančno breme. Namesto uvedbe poštenega plačila je sprožilo akcijo zastraševanja zaposlenih: med poštarskimi delavci naj bi že zaokrožila okrožnica, v kateri Pošta Slovenije stavko označuje kot nezakonito in zoper njo napoveduje uporabo vseh pravnih sredstev.

A že bežen pregled poslovanja Pošte Slovenije razkrije, da ima podjetje že več let večmilijonske presežke. V preteklih štirih letih je poslovanje prineslo skoraj 40 milijonov evrov čistega dobička. Vodilni teh sredstev očitno ne želijo deliti z večino preostalih zaposlenih, ampak kujejo megalomanske načrte za investicije v različne logistične projekte.

Dobički na račun javnega

Pehanje za čim večjimi dobički je neposredna posledica zahtev po kapitalskih donosih Slovenskega državnega holdinga (SDH), ki od Pošte Slovenije pričakuje precej visok 5,5-odstotni donos. Pošta za dosego visoko postavljenih ciljev donosa v zadnjem času najraje zapira manjše poslovalnice, kar greni življenje številnim zlasti socialno šibkejšim in starejšim ljudem in pripomore k vse bolj nepravični skupnosti.  

Pošta dobički
Vir: AJPES
Pošta poslovodstvo
Vir: Letna poročila Pošte Slovenije

Denarja za delavce ni, za managerje pač

Denarja je v Pošti dejansko več kot dovolj. A kot kaže, želijo vodilni menedžerji presežna sredstva v čim večji možni meri zadržati predvsem zase. Stroški najbolje plačanih uslužbencev že več let naraščajo. 14 članov uprave je leta 2018 prejelo skupno kar 854.699 evrov plač, od tega kar 120.000 evrov nagrad in bonitet! Vodstvo Pošte Slovenije je sicer delavcem za preklic stavke “velikodušno” ponujalo 100 evrov enkratnega izplačila nagrade.

Pošta svoje poslovne rezultate dosega prav na račun izkoriščanja večine zaposlenih. Številni delavci zaradi nizkega plačila in preobremenjenosti preprosto zapustijo podjetje, njihovega izpada pa ne nadomesti nihče. Zlovešči cikel vodi v vse višje norme in večje število nadur preostalih delavcev. V nekaterih primerih so zaposleni za doseganje poslovnih ciljev poštne poslovalnice morali celo sami kupovati izdelke, ki jih prodajajo v okviru komercialnega programa.

Menimo, da si večina zaposlenih na Pošti Slovenije, ki delajo v težkih delovnih razmerah, zasluži pošteno plačilo in besedo pri soupravljanju državnega podjetja. Zato podpiramo prizadevanja Sindikata poštnih delavcev, ki se bori proti degradaciji poštarskega poklica izključno zaradi izboljševanja poslovnih bilanc. Ob tem vse, ki nameravate med stavko obiskati poštno poslovalnico, pozivamo, da stavkajoče zaposlene aktivno podprete.

»Spremembe niso nikoli napačne, če so le usmerjene v pravo smer.« 

– motivacijski citat iz Letnega poročila Pošte Slovenije za leto 2018